Menu Đóng

Cho phép thực hiện đồng thời hai dự án

cho phép làm song song hai dự án

Cho phép thực hiện đồng thời hai dự án:

Ngày 03 tháng 01 năm 2014, xét thấy sự quan trọng của tuyến đường vành đai 2.5; Văn phòng Thủ tướng Chính Phủ đã có công văn gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Tài chính; về việc triển khai thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 2.5 quận Hoàng Mai; thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT; đồng thời giao dự án khác là dự án do Nhà đầu tư thực hiện theo thỏa thuận trong Hợp đồng BT

Công văn của Chính phủ:

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ( công văn số 8546/UBND-KH&ĐT ngày 12 tháng 11 năm 2013); ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 17760/BTC-ĐT ngày 23 tháng 12 năm 2013); về việc triển khai thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 2.5; quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội theo hình thức BT. Thủ tường chính phủ đã có ý kiến như sau:

  1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao dự án khác (là dự án Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc – Tây Bắc Đại Kim Định Công); để nhà đầu tư thực hiện đồng thời với dự án đường vành đai 2.5.
  2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện Hợp đồng BT; đối với dự án này theo quy định; đảm bảo hài hòa lợi ích và hiệu quả đầu tư.

Công văn đã được Phó Thủ Tường – Hoàng Trung Hải ký và đóng dấu; gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tài chính.

Đây là bước quan trọng nhất, Thành phố Hà Nội đã đồng ý cho phép thực hiện đồng thời hai dự án; tạo điều kiện cho Nhà đầu tư có thể tiến hành song song dự án; đường vành đai 2.5dự án Khu đô thị mới Đại Kim Định Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *