Menu Đóng

Khu đô thị mới quận Hoàng Mai

bản đồ quy hoạch quận hoàng mai mới nhất

Trong những năm qua, trên địa bàn Thành phố đã triển khai xây dựng nhiều khu đô thị mới, khu nhà ở tập trung. Các dự án này đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo Thành phố theo hướng văn minh, hiện đại. Song trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng; các chủ đầu tư chưa nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch, quy hoạch dự án đã được phê duyệt; thường tập trung vào xây dựng các công trình nhà ở kinh doanh; chậm triển khai xây dựng các công trình hạ tầng xã hội… Do đó một số khu đô thị khi đưa vào sử dụng trong tình trạng không đồng bộ; đặc biệt là thiếu hệ thống trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, gây bức xúc trong nhân dân.

Khu đô thị mới quận Hoàng Mai 

Các dự án Khu đô thị mới quận Hoàng Mai:

Đối với các dự án khu đô thị mới quận Hoàng Mai (tổng số có 22 dự án); UBND quận Hoàng Mai đã thực hiện rà soát theo chỉ đạo của UBND Thành phố; và hướng dẫn của Sở Quy hoạch – Kiến trúc và đã có Văn bản số 719/UBND-QLĐT ngày 04/7/2012; báo cáo kết quả thực hiện rà soát; trong đó có các đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với từng dự án. UBND Thành phố đang giao các sở, ngành chức năng nghiên cứu đề xuất giải quyết.

Riêng đối với dự án khu đô thị mới Đại Kim – Định Công mở rộng, tại Văn bản số 1390/UBND-KH&ĐT ngày 02/3/2012; về việc thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội; thuộc các khu đô thị mới quận Hoàng Mai nói riêng; khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung, UBND Thành phố đã có chỉ đạo. Cụ thể:

– Giao Công ty TNHH Tuấn Đức hoàn thành dự án trường học liên cấp (tại ô đất A6-NT3 và A6-TH1) theo đúng cam kết.
– Giao UBND quận Hoàng Mai làm việc, thống nhất phương án tiếp nhận khu đất xây dựng trụ sở UBND; công an phường (ô đất A6-CC2) để quản lý và lập dự án xây dựng.
– Và giao Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội chủ trì; phối hợp với Công ty CP thương mại Sơn Hậu là nhà đầu tư khu đất văn hóa thể thao (ô đất A6-CC4); Công ty TNHH đầu tư và thương mại HP Việt Nam; là nhà đầu tư khu đất trường dạy nghề (A6-NT2); có báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; để kiểm tra và báo cáo UBND Thành phố giải quyết theo quy định.

– Để giải quyết tình trạng thiếu trường học trong khu vực; giao Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội; bố trí quỹ đất xây dựng các công trình giáo dục bằng nguồn vốn ngân sách trong quy hoạch đầu tư 02 khu đô thị là Bắc Đại Kim – Định Công quy mô 11 ha và Bắc và Tây Bắc Đại Kim – Định Công mở rộng quy mô 100,9ha; UBND quận Hoàng Mai có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư để thống nhất quy mô, cấp bậc học; Sở Quy hoạch Kiến trúc hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *